Inleiding

Paragraaf voortgang:

Rennen door de jungle

Materiaal

 • Pion 2x

De organisatie

Alle kinderen staan in een rij achter de begeleider.
De pionnen staan 4 meter uit elkaar.

Aandachtspunten 

 • Zorg dat er ruimte tussen de kinderen isPlattegrond

Oefenstof

De oefening

De kinderen rennen achter de begeleider aan die in een ovaalvorm om de pionnen rent door de jungle. In de jungle komen jullie verschillende hindernissen tegen (denk beeldend). De begeleider roept welke hindernis er is. Nadat een hindernis is geweest, ren je weer door.

  • Omgevallen bomen
   Springen
  • Kudde olifanten komen langs
   Ga na de zijkant
  • Diepe kuil in de grond

   Grote sprong

  • Bijen komen op je af
   Sla alle bijen van je af

  • Rivier
   Zwem door de rivier heen (buik op de grond en zwembeweging maken

   Ren een paar rondes en herhaal verschillende hindernissen.