Waar houden we rekening mee tijdens Jonge Beweeghelden?

Met Jonge Beweeghelden motiveren wij pedagogisch medewerkers en (gast)ouders  om enthousiaste beweeglessen aan te bieden, met deze methode en de eigen professionaliteit. De methode is een ideaal hulpmiddel, maar ook een inspiratiebron voor de eigen ontwikkeling. Denk ruim en pas toe, dan zal ervaren worden wat iemand in zijn/haar mars heeft. Belangrijk is dat altijd overwogen wordt of de les veilig en verantwoord is. Hierbij moet rekening gehouden worden met:

  • de toepassing van het materiaal
  • het gebruik van de speelruimte
  • vertrouwen in bekwaam hulpverlenen
  • aanvoelen van niveau van de kinderen
  • vertrouwen in eigen pedagogisch handelen

Bij onverantwoorde keuzes tijdens het toepassen van Jonge Beweeghelden, waarbij nalatig gehandeld wordt, kan de instructeur, lesgever of aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden schade.

Disclaimer

Toepassing van de methode Jonge Beweeghelden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de instructeur, lesgever of aanbieder. Jonge Beweeghelden dient als hulpmiddel en inspiratiebron. Jonge Beweeghelden kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade.