Hier staat veelzijdig bewegen centraal

De onderstaande kinderopvanglocaties of gastouderbureaus hebben goed en veelzijdig bewegen structureel in hun dagprogramma opgenomen. Peuters maken wekelijks, via de beweegmethode van Jonge Sporthelden, enorme sprongen in hun motorische ontwikkeling. Daarnaast verrijkt ook de pedagogisch medewerker zijn/haar kennis en kunde op het gebied van bewegen.